Turnīri 2010.gadā dzimušajiem un jaunākiem bērniem

 

MINI­­ Kauss

 

1.Turnīra mērķis un uzdevumi

1.1. Nodrošināt jaunākos basketbolistus un jaunos tiesnešus ar pirmo spēļu pieredzi.

1.2. Sekmēt basketbola popularizāciju sākumskolas skolēnu vidū, tādējādi motivējot bērnus un jauniešus nodarboties ar basketbolu vai iesaistīties ar basketbolu saistītās aktivitātēs.

1.3. Sekmēt bērnu sagatavošanos spēlēšanai LJBL LR čempionātā.

1.4. Sekmēt sporta skolas, kluba, skolas un ģimenes sadarbību sportā.

 

 

2. Turnīru norises laiki un vietas

 

2.1.

1.posms – 2020.gada  20. -21.oktobris (skolas brīvlaiks)

Pieteikšanās līdz 27.septembrim. Kalendāra saņemšana līdz 9.oktobrim.

 

2.posms – 2021.gada  20.-21.decembris  (sestdiena, svētdiena)

Pieteikšanās līdz 27.oktobrim. Kalendāra saņemšana līdz 1.decembrim.

 

3.posms – 2021.gada 16.-17.marts (skolas brīvlaiks)

Pieteikšanās līdz 15.janvārim. Kalendāra saņemšana līdz 16.februārim.

 

4.posms – 2021. gads 1.-2.jūnijs (U-10 grupai),  3.jūnijs-4.jūnijs (U-11 grupai)

Pieteikšanās līdz 27.martam. Kalendāra saņemšana līdz 1.maijam.

 

2.2. Turnīros piedalās 

U-11  – 2010. gadā dzimušie zēni un meitenes

U-10 – 2011. gadā dzimušie zēni un meitenes un jaunāki

 

 

3. Turnīra norise

 

3.1.Ierodoties uz turnīra norises vietu, posma organizatoram jāiesniedz spēlētāju sastāvs.

3.2.Turnīrs sastāv no:

 • Basketbola tehnikas elementiem
 • Basketbola spēles

3.3. Basketbola tehnikas elementi

 • Jāizpilda 2 stafetes. Katrā stafetē piedalās visi spēlei pieteiktie spēlētāji.
 • Katra komanda pilda stafeti pie sava groza.
 • Katras stafetes ilgums  -2 min.
 • Katrs stafetē gūtais grozs – 1 punkts.
 • Stafetes video formātā (https://youtu.be/PJbuMmWbdC8)

1.stafete 

 

 

Stafetes ilgums – 2 minūtes.

Precīzs metiens – 1 punkts.

Spēlētājs izpilda vienu metienu un atdod piespēli nākošajam dalībniekam. Pēc piespēles atdošanas tiek mainīta kolonna.

U10 grupā:

Metienu no labās puses vēlams izpildīt ar labo roku.

Metiens no kreisās puses vēlams izpildīt ar kreiso roku.

U11 grupā:

Metiens no labās puses obligāti jāizpilda ar labo roku.

Metiens no kreisās puses obligāti jāizpilda ar kreiso roku.

Nepareizi izpildīts metiens netiek skaitīts.

 

 

2.stafete

 

 

 

Stafetes ilgums – 2 minūtes.

Precīzs metiens – 1 punkts.

Komanda sadalās 2 kolonnās.

1.kolonna skrien zig-zag starp konusiem ar bumbu, 2.kolona bez bumbas.

Vidū uz 3pts līnijas tiek iedota piespēle otram spēlētājam.

U10 grupā:

Metienu no labās puses vēlams izpildīt ar labo roku.

Metiens no kreisās puses vēlams izpildīt ar kreiso roku.

U11 grupā:

Metiens no labās puses obligāti jāizpilda ar labo roku.

Metiens no kreisās puses obligāti jāizpilda ar kreiso roku.

Nepareizi izpildīts metiens netiek skaitīts.

 

 

4. Basketbola spēle

4.1. Basketbola spēles (turpmāk – spēle) laiks

 •  4 x 7 minūtes, pagarinājums 2 min

(spēles laiks, tiek apstādināts tikai pie soda metieniem un katras ceturtdaļas pēdējā minūtē).

 • Minūtes pārtraukumi pirmajā ceturtdaļā – viens, otrajā – viens, trešajā un ceturtajā kopā – divi.

4.2. Mini kausa spēles

 • U-11 vecuma grupā tiek aizvadītas spēlējot 5:5,
 • U-10 vecuma grupā tiek aizvadītas spēlējot 4:4 (katras komandas sastāvā vienlaicīgi laukumā var atrasties tikai 4 spēlētāji).

4.3. Piezīmju norma katrā ceturtdaļā  4 piezīmes (ar 5. piezīmi tiek izpildīti soda metieni).

4.4. Spēles notiek uz zemajiem groziem ar 5 izmēra bumbām. Mazo grozu augstumam ir jābūt 260 – 270 cm. Soda metienu attālums no vairoga 4,00 metri.

4.5. Rezultāts tiek apturēt brīdī, kad kādai no komandām ir +30.  Rezultātu neturpina skaitīt ne uz tablo, ne protokolā. 

4.6. Uz spēli komandā nedrīkst būt mazāk par 8 spēlētājiem un vairāk par 14 spēlētājiem.

4.7. Viens spēlētājs katrā spēlē drīkst spēlēt ne vairāk kā 2 ceturtdaļas.

Rotācijas kārtība ir sekojoša:

1.ceturtdaļu spēlē viens spēlētāju sastāvs,

2.ceturtdaļu spēlē cits spēlētāju sastāvs (nedrīkst spēlēt tie, kuri spēlējuši 1.ceturtdaļā).

3.ceturtdaļā drīkst spēlēt jebkuri spēlētāji,

4.ceturtdaļā drīkst spēlēt tikai tie, kuri nav spēlējuši 3. ceturtdaļā.

Ja spēlētājs nevar turpināt spēli 5 piezīmju vai traumas dēļ un nav spēlētāju, kas var iziet laukumā atbilstoši noteikumiem, pretinieku treneris norāda, kurš spēlētājs turpina spēli.

4.8. Ja nevar izpildīt 4.6. punkta nosacījumus, komandai tiek piešķirts zaudējums 0:20.

4.9. Trenerim protokolā pirms spēles jāatzīmē sākuma sastāvs ar “x“. Komanda kura spēļu kalendārā un spēles protokolā ir minēta kā mājinieku komanda (A komanda), tās komandas treneris, kā pirmais atzīmē sākuma sastāvus spēlei pirms 1.cet. un pirms 3.cet.

4.10. Spēles sekretāram rūpīgi jāseko spēlētāju maiņām, viņam jābrīdina treneris par nepareizu spēlētāju maiņu. Ja treneris ignorē sekretāra brīdinājumu, viņam par to jāpaziņo spēles vecākajam tiesnesim brīdī, kad spēlētājs pie nepareizas maiņas dodas laukumā. Jebkurā situācijā atbildību par nepareizu spēlētāju maiņu jāuzņemas trenerim, pat ja sekretariāts viņu nav brīdinājis.

 4.11. Nav centra auta un 3 sekunžu pārkāpuma, nav 8 sekunžu pārkāpuma, nav 24 sekunžu pārkāpuma.

 4.12. Aizliegts veidot aizsegu gan spēlētājam ar bumbu, gan spēlētājam bez bumbas.

 4.13. Ir aizliegta jebkāda zonas aizsardzība un jebkāds zonas presings, atļauts segt tikai cilvēks - cilvēku aizsardzību. Spēlētāju bez bumbas drīkst segt tikai viens aizsargs. Aizsardzības spēlētāju rotācija jeb „palīdzēšana pret uzbrucēju” ar bumbu ir atļauta tikai tad, ja uzbrucējs ir apspēlējis savu aizsargu.

Ja komanda neizpilda kādu no šajā punktā minētajiem ierobežojumiem, tās komandas treneris pēc pirmā pārkāpuma tiek brīdināts, bet pēc katra nākamā pārkāpuma - saņem tehnisko piezīmi, kura tiek atzīmēta kā komandas tehniskā piezīme.

4.14. Visas turnīra spēles jāspēlē ar ādas vai ādas imitācijas 5 izmēra Molten bumbām. 

4.15. Neizšķirta rezultāta gadījumā - 2 minūšu pagarinājums. Komandas pagarinājumā var spēlēt ar saviem labākajiem sastāviem.

4.16. Komandas spēles aizvada pēc LJBL sastādīta kalendāra. Komandas aizvada spēles bez vietu noteikšanas katra posma beigās. Katrai komandai ir garantētas 2 spēles katrā posmā.

4.17. Izspēles sistēma var būt atšķirīga katram posmam, pamatojoties uz pieteikto komandu skaitu.

4.18.  4.posmam komandas var pieteikties, ja ir piedalījušās vismaz vienā no iepriekšējiem posmiem.          

 

5. Apbalvošana

5.1. 1.-3.posmā katra turnīra dalībnieki saņem diplomu un  LJBL atbalstītāju un turnīra īpašo draugu piemiņas balvas.

5.2. 4.posmā katrs dalībnieks saņem medaļu par dalību turnīrā.             

 

6. Turnīra finansējums

6.1. LBS nodrošina ar turnīra organizācijas nodrošināšanu saistītos izdevumus:

 • spēļu organizēšana
 • spēļu tiesnešu apmaksu
 • organizatoriskos izdevumus
 • balvas dalībniekiem

 

6.2. Sporta skola, klubs vai skola nodrošina:

 • dalībnieku ēdināšanas, transporta un viesnīcas pakalpojumus.
 • Posma rīkotājs nodrošina sporta zāles izmaksas.
 • Posma rīkotājs nodrošina mediķi sacensību laikā.
 • Posma rīkotājs nodrošina diplomu sarakstīšanu un bērnu apbalvošanu.

 

6.3. Komandas dalības maksa Mini kausā ir 130€.

7. Disciplinējošās finanses

 

7.1. Par neierašanos uz kādu no spēlēm, nebrīdinot organizatorus, komandai tiek piešķirts sods 100€.

7.2. Par soda naudu samaksu atbild vainīgais treneris vai sporta organizācija. Ja noteiktā soda naudas summa netiek nomaksāta trīs bankas darba dienu laikā, komanda nedrīkst piedalīties turpmākajos turnīra posmos līdz pilnīgai soda naudas nomaksai.

7.3. Soda nauda jāiemaksā LBS kontā:

Biedrība „Latvijas Basketbola savienība”

LV 40008025619

Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084

AS SWEDBANK

HABALV22

LV 62HABA0551017997930

 

8. Protesti

8.1. LJBL nepieņem sūdzības un protestus par tiesnešu darbību.

 

9. Pieteikšanās dalībai

 

9.1. Komandu dalībai piesaka sporta skola, klubs vai skola.

9.2. Pieteikuma formu jāaizpilda elektroniski https://forms.gle/KnTXLPi1NdxKkMmV9

Pieteikuma forma jāaizpilda katrai komandai atsevišķi.

9.3. Pieteikumā komandu var pieteikt uz jebkuru no posmiem:

 • Uz 1.posmu līdz 27.septembrim.
 • Uz 2.posmu līdz 27.oktobrim.
 • Uz 3.posmu līdz 15.janvārim.
 • Uz 4.posmu līdz 27.martam.

 

10. Personas datu apstrāde

 

10.1. Iesniedzot komandas pieteikumu Latvijas Jaunatnes basketbola līgas rīkotajā “Mini kausā”, komandas pārstāvis ir atbildīgs par iesniegto datu precizitāti un likumību. Saskaņā ar  Vispārīgās datu aizsardzības regulu LBS var veikt pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu sporta notikuma atspoguļošanai mājas lapā un sociālajos tīklos, kā arī veikt rezultivitātes un statistikas datu publicēšana.

 

 

Ieva Ozola

LJBL direktore